Basın

İKSV Medya İlişkileri
Tel: (212) 334 07 11-14
Faks: (212) 334 07 16
medya@iksv.org

Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu görselleri için:
www.iksvphoto.com

Tanıtım görüntüleri için :
https://files.secureserver.net/0fkQQ4VxsKlxJV