, \\\ PLACES OF MEMORY ///
Hafıza Mekanları bienalin “Absorbing Modernity: 1914-2014” temasını bireysel algı ve deneyimler üzerinden ele alıyor. Proje, İstanbul’daki üç bölgeye odaklanıyor: Taksim-Karaköy, Bab-ı Ali ve Büyükdere.

“Özellikle son on yılda olağanüstü bir kentsel dönüşüm geçiren İstanbul gibi bir şehirde gerçekte olup bitene bakmak hayati öneme sahip. Mimarlığın ve yapılı çevrenin sadece nesnesiyle, yani binalarla değil, bizimle de, bizim yerle ilgili hatıralarımızla ilişkili olduğunun farkında olarak, şunu sormak gerekiyor: Ya bunları kaybedersek? Kendi hafızamızı mı kaybetmek üzereyiz? Bir süreliğine yapılı çevreyi kendi deneyimlerimizle, geçmişimizle, öznel bir yaklaşımla ilişkilendirmeye çalışalım, bizim için ne anlama geldiğini hissedebilmek için.”
—Murat Tabanlıoğlu
Alıntı: Places of Memory / Hafıza Mekanları (İstanbul: İKSV, 2014): 177