“Mekanı hissetmemizi sağlayan farklı hisler ve duyular vardır… Ses üzerine geliştirdiğim işin çerçevesini oluştururken benim için önemli meselelerden biri, ses ile farklı ölçeklerdeki (makro-mikro) mekanlar arasındaki ilişki oldu… Farklı yerlerden sesler kaydedeceğim ama bu sesleri oldukları gibi kullanmayacağım. Bu yerlerdeki sesin kendine özgü yapısını keşfetmeye çalışacağım. Yapıların temel bileşenlerini çıkarabilmek için neredeyse mikroskobik bir bakışla yaklaşacağım, daha sonra bu yapının soyutlaması üzerine kurulu bir simülasyon, yeni bir ses yaratmaya çalışacağım… Benim için önemli olan bir diğer nokta ise, birçok farklı ses kaynağından farklı zamanlamalarla gelen seslerin oluşturduğu düzensiz ve değişken yapılar. Bu şekilde hiç beklemediğiniz anlarda beklenmedik ses ilişkileri ve yapıları ortaya çıkıyor… Doğal bir fenomeni gözlemlemek gibi kontrolünüz dışında farklı olasılıkların bir araya gelmesiyle oluşan bir bütünlüğü deneyimliyorsunuz ve onun bir parçası oluyorsunuz. Bu noktada artık kaygı gütmekten veya kavramsal düşünüş biçimlerinden kopup bütünlüğün ve akışın bir parçası haline gelerek anı deneyimliyorsunuz.”
—Candaş Şişman
Alıntı: Places of Memory / Hafıza Mekanları (İstanbul: İKSV, 2014): 179, 183

Sonicfield-01, 2014
20 kanallı ses enstalasyonu
8 yöneltmeli, 12 yakın-alan hoparlör

Ses mühendisliği: Alp Çoksoyluer, Giray Gürkal